lördag 24 januari 2015

Välkommen magsjuke Expressen... / Welcome stomach flu express...

Bläää!! Ja det bröt ut magsjuka på dagis i veckan så jag höll bägge barnen hemma och trodde vi klarat oss. Men icke då! I fredags får jag ett sms från mannen om att den store spytt ett par gånger. Som man alltid gör när nån säger magsjuka så börjar man direkt känna att det rör i magen. Denna gången var inget annorlunda fick ont i magen direkt. Men det var inte mer än så tills kvällen kom och mannen kom hem med köp mat. Då insåg jag att shit jag är nog inte bra trots allt. Sen braka fan lös.
Jag blev jätte dålig och sprang hela natten och i eftermiddags blev mannen dålig. Tur nog vaknade den store helt frisk. Och har inte mått nått dåligt och ätit utan att kräkas. Så han är friskförklarad. Snacka om 24 timmars virus. Än så länge har den minsta inte drabbats ännu vad vi tror. Han fick en vända diarré, sen har det kommit mest gaser. Så han har trots sina frånvarande föräldrar lekt och varit på prima humor. Så vi hoppas han slipper. Och om han nu inte gör det hoppas jag vi hinner friskna till innan. Men vilka fantastiska barn!! Dom har mer eller mindre undehållit sig själva pysslat o haft sig utan några problem. Vilket gett mig o mannen möjlighet att ligga utslagna i sofforna. Våra fina barn!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuck!!!! Yes the stomach flu broke out in kindergarten this week so I kept two kids at home and thought we hade made it. But no! Friday, I get a text message from my husband that the oldest vomited a couple of times. As you always do when somebody says a stomach flu, you start immediately to feel that it is something wrong with your stomach. This time was no different I felt stomach ache directly. But it was no more than that until evening came and my husband came home with McDonald's food. Then I realized that shit I'm probably not good after all. Then hell broke loose.
I was really bad and ran all night and this afternoon my husband also got sick. Luckily my oldest son woke up completely healthy. And has eaten without vomiting. So he is fully recovered. Talk about a 24 hour virus. So far, the smallest has not been hit yet what we believe. He got a turn diarrhea, since then there have been mostly gases. So he has, despite his absent parents played and been in a good mood. So we hope he will not get the bug. And if he does, I hope we have time to RECOVER before. But what amazing kids!! They have more or less kept to themselves've occupied and enjoyed themselves without any problems. Which gave me and my husband the opportunity to lie on the couches all day. Our beautiful kids!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar ;o)