torsdag 19 februari 2015

Fuck this day!!!

Som sagt säger FUCK THIS DAY!!! FUCK YOU och FUCK EVERYTHING!!!
Dom säger att när man fallit ett tag att man tillslut når botten. Men min grop är bottenlös.
Känns som om jag faller ner i ett tomrum.

Trött, svag, irriterad, snäpper eller faller i gråt för minsta motgång är vad som bäst beskriver mig i nuläget. En urusel mamma med stans största samvetskval och världens sämsta humör är en annan beskrivning av mig.

Jag är så trött både psykiskt och fysiskt så jag somnar kl.20 varje kväll med värk i hela kroppen. Sover tills min man väcker mig och det är dags att sova för natten.

Är inte så stark som alla verkar tro. Känner just nu starkt för att fly. Säga upp mig som mamma, fru, vän, kollega och bara gå!! Orken är slut! Jag är slut!!

-----------------------------------------------------------------------------------

As I said FUCK THIS DAY !!! FUCK YOU and FUCK EVERYTHING !!! They say that when you fall a while you will eventually reach the bottom. But my pit is bottomless. Feels like I'm falling down into a endless hole.

Tired, weak, irritable, snaps or falling into tears for the slightes thing is what best describes me at this time. A lousy mother with the biggest enxiety and the world's worst mood is another description of me.

I'm so tired both mentally and physically so I fall asleep at 20 every night with pains throughout my body. Sleep until my husband wakes me up and it's time to sleep for the night.

Im not as strong as everyone seems to think. Right now I strongly feel the need to escape. Denounce me as a mother, wife, friend, colleague and just go !! My energy is gone! I'm done !!

tisdag 17 februari 2015

Svårt att hitta nått att skriva... /Hard to find sonething to write about...

Som rubriken lyder.
Jag sitter ofta på kvällarna och tänker att jag kanske skulle skriva en rad. Men jag hittar aldrig nått att skriva om. Haft en riktigt härlig dag på jobbet idag, det kansbe kan vara nått att skriva en rad om.

Jag är dunder förkyld, har lyckats få en rejäl dos giftiga dagis baciller. Men nått flög i mig idag och jag orkade lägga på ett leende och jobba på i 250km/h. Vi har varit helgalna idag. Glömt av att vi har sisådär 150-200 kunder/dag som vi tappar vett, ettikett, faller ut i asgarv, råkar säga de mest korkade saker. You name it. Vi spårar ur totalt inför dessa människor. Det är väl därför vi har så många stamkunder.
Idag va en sådan dag för mig där allt blev allt annat än rätt. Jag missade att servera kunderna i tur ordning, sa dumma saker, råkade säga saker som man lätt kan assosiera till allt annat än mat. Ena gången blev det så dumt så jag rodnade ner till knävecken. Jag "råkade" duscha min kära kollega. Inte bara i kassan vi spårade ur. Så kort och gott vi hade en riktigt galen men riktigt rolig dag.

Puss på er!!

-----------------------------------------------------------------------------

As the title reads.
I often sit in the evenings and think that maybe I should write something. But I'll never find something to write about. Had a really lovely day at work today, maybe write a line about that.

I have a nasty cold and have managed to get a hefty dose of toxic kindergarten bacteria. But something took over me today and I put on a smile and worked as hard as u could. We have been crazy today. Forgot that we have so-so 150-200 customers / day but still we lose all sense, abilety to talk, falling out in total laughter, happens to say the most stupid things. You name it. We loose our selfes totaly infront of these people. Maybe that's why we have so many regular customers.
Today, huh such a day for me where everything was anything but right. I missed serving customers in turn order, said stupid things, happened to say things that can easily be assiated to anything but food. One time it was so silly so I blushed down to the knees. I "happened" shower my dear colleague. Not just during checkout, we derailed. So in short, we had a really crazy but really fun day.

Hugs and kisses to you!!

söndag 1 februari 2015

Uttråkad.... / Boooored....

Så förbannat uttråkad!!
Vill göra något, visst jag kan virka klart mina grytlappar eller sticka klart mega filten jag håller på med. Men jag tänker mer på nått med huset. Jag vill fixa nått.
Jag vet att vi nu efter mammaledigheten behöver komma i kapp igen och få ordning på bufferten som krympt lite. Men jag vill ändå hitta nått man kan göra, som inte tar all evighet, som funkar med barnen omkring och som kostar så lite som  möjligt.
Inga dåliga krav. Vi behöver renovera vårt sovrum och badrummet på övervåningen men det är 2 saker som kräver tid, planering, pengar och mycket arbete.

Nån som har nått förslag??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So damn bored!!
Want to do something, sure I can clear finish my crochet potholders or finish knitting my mega blanket. But I mean more about doing something with the house. I want to fix something.
I know that we, after the maternity leave, need to catch up again and bring order to the economy and our savings that has shrunk a little. But I still want to find something to do that does not take forever, that works with kids around and costing as little as possible.
No bad requirements. We need to renovate our bedroom and bathroom upstairs but there are two things that require time, planning, money and effort. All the things I want to avoid..

Someone who has a proposal??

fredag 30 januari 2015

Tillbaka på jobbet... / Back to work....

Då var mammaledigheten officiellt slut!
Andra dagen tillbaka på jobbet. Jag har ju jobbat varannan helg ett tag så helt borta har jag väl inte varit. Men det känns bättre än jag trodde att komma tillbaka. Jag gick och in väggen strax innan min mammaledighet. Jag slutade fungera helt och är väl inte helt okej ännu. Så jag har våndats av blotta tanken att börja jobba igen och känt en enorm ångest. Men än så länge känns det som sagt bra och skönt att va tillbaka. Få lite struktur både i vardagen och ekonomin.

Att lämna barnen har gått rätt så bra. Det är ju väldigt tidiga mornar för dom men dessa 2 dagar har det i alla fall gått bra. Idag blev lilleman inte ens ledsen när mannen lämnade dom. Och dom var inte griniga när jag hämtade dom heller. Så det ska nog bli bra det här..

Sen är mannan och jag barnlediga i morgon. Helt underbart!! Händer inte ofta så då ska njutas till 1000!!

Men just i denna sekund ska jag virka klart mina grytlappar framför brasan så jag tinar upp. Trevlig kväll!!

-----------------------------------------------------------------------------

Now the maternity leave is officially over!
Second day back at work. I've been working every other weekend for a while so I have not been completely gone. But it feels better than I thought to be back. I got burnout just before my maternity leave. My mind stopped working completely and'm not okay yet. So I have agonized by the mere thought of going back to work and felt an enormous anxiety. But so far it feels fine and good to be back. Get some structure both in everyday life and the economy.

Leaving the kids have gone pretty well. It's very early mornings for them but these 2 days has been successful. Today, the little man was not even sad when my husband left them. And they were not grumpy when I brought them home either. So it'll probably be fine and work well.

Then the husband and I are free tomorrow, no kids. Absolutely wonderful!! Does not happen often so we will enjoy it as much as we can.

But right at this very second, I will finish crocheting my potholders infront of the fireplace so I thaws. Have a nice evening!!

lördag 24 januari 2015

Välkommen magsjuke Expressen... / Welcome stomach flu express...

Bläää!! Ja det bröt ut magsjuka på dagis i veckan så jag höll bägge barnen hemma och trodde vi klarat oss. Men icke då! I fredags får jag ett sms från mannen om att den store spytt ett par gånger. Som man alltid gör när nån säger magsjuka så börjar man direkt känna att det rör i magen. Denna gången var inget annorlunda fick ont i magen direkt. Men det var inte mer än så tills kvällen kom och mannen kom hem med köp mat. Då insåg jag att shit jag är nog inte bra trots allt. Sen braka fan lös.
Jag blev jätte dålig och sprang hela natten och i eftermiddags blev mannen dålig. Tur nog vaknade den store helt frisk. Och har inte mått nått dåligt och ätit utan att kräkas. Så han är friskförklarad. Snacka om 24 timmars virus. Än så länge har den minsta inte drabbats ännu vad vi tror. Han fick en vända diarré, sen har det kommit mest gaser. Så han har trots sina frånvarande föräldrar lekt och varit på prima humor. Så vi hoppas han slipper. Och om han nu inte gör det hoppas jag vi hinner friskna till innan. Men vilka fantastiska barn!! Dom har mer eller mindre undehållit sig själva pysslat o haft sig utan några problem. Vilket gett mig o mannen möjlighet att ligga utslagna i sofforna. Våra fina barn!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuck!!!! Yes the stomach flu broke out in kindergarten this week so I kept two kids at home and thought we hade made it. But no! Friday, I get a text message from my husband that the oldest vomited a couple of times. As you always do when somebody says a stomach flu, you start immediately to feel that it is something wrong with your stomach. This time was no different I felt stomach ache directly. But it was no more than that until evening came and my husband came home with McDonald's food. Then I realized that shit I'm probably not good after all. Then hell broke loose.
I was really bad and ran all night and this afternoon my husband also got sick. Luckily my oldest son woke up completely healthy. And has eaten without vomiting. So he is fully recovered. Talk about a 24 hour virus. So far, the smallest has not been hit yet what we believe. He got a turn diarrhea, since then there have been mostly gases. So he has, despite his absent parents played and been in a good mood. So we hope he will not get the bug. And if he does, I hope we have time to RECOVER before. But what amazing kids!! They have more or less kept to themselves've occupied and enjoyed themselves without any problems. Which gave me and my husband the opportunity to lie on the couches all day. Our beautiful kids!!

onsdag 7 januari 2015

Gott nytt åt och god fortsättning!!!! / Happy New year and may the year to come be the best!!

Då var det 2015, ett år som inleds av glädje men också av en gnutta sorg!
S börjar dagis ihop med storebror den 12/1 och därmed är min bebis ett gisbarn och ingen liten bebis. Jag vet ju att det här han inte varit på länge, men ni mammor och pappor förstår väl ändå de blandade känslorna som uppstår när man för första gången ser ett av sina barn gå iväg in på dagis. Dom blir liite större, lite självständigare och hjärtat kniper lite.

Jag är glad över att börja jobba just pga att man får tillbaka sig själv. Att få tillbaka ekonomin och inte behöva räkna varje krona. Man blir mer än bara mamma. Får sig själv tillbaka. Samtidigt insåg jag att detta är sista gången jag kommer kunna vara hemma så här med mina barn. Sen är det ju bara semestertider att vänta in. Den känns lite sorligt. Även om jag håller på att bli smått galen av att ha varit hemma så länge så kommer jag och barnen inte ha denna fritid ihop igen.

Så med blandade känslor omfamnar jag 2015 och släpper min sista lilla bebis in i verkligheten och in i livet som pojke och dagisbarn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Then its 2015, a year which begins with joy, but also a touch of sadness!
S starts kindergarten together with his big brother the 12/1 and therefore my smallest son is a big boy and nolonger a baby. I know that he has not been a baby in a long time, but you moms and dads understand surely the mixed feelings that arise when you see one of your children go off into kindergarten alone for the first time. They become a liitle bigger and a little more independent and your heart clench a little.

I am happy to start working because you get a bit of myself back. Getting back the economy and not have to count every penny. You become more than just a mother. Get your personal life back a little. At the same time, I realized that this is the last time I will be at home like this with my children. And then it's just vacation time to wait for. It feels a little sad. Although I am becoming somewhat crazy to have been home for so long, I and the children will not have this amount of free time together again.

So with mixed feelings I embrace 2015 and release my last baby into reality and into life as a boy and kindergarten child.