måndag 15 december 2014

Underbara juletid!! / Wonderful cgristmas time!!

Jag älskar denna tiden av vintern. Dock saknar jag snön och har lite mindre Julia känslor än vad jag normalt har. Det har hänt lite tråkiga saker det sista som gjort att jag tappat julkänslan en aning. Men jag försöker att inte låta det ta allt för mycket av mig och hitta styrka i min man och mina barn.

Så vi har haft vårt årliga advent pyssel, vi har bakat pepparkakor med syrran och lillfia, haft Lucia firande på dagis. Vi hade hemmabio i lördags och nästan som på riktig bio med biljetter, popcorn, ja, jag fixade biljetter som mannen och sonen sedan fick lämna för att bli insläppta genom braskamins gripanden in i vardagsrummet. Där väntade en buffé av popcorn (som vi poppat i popcorn maskin) chips och ostbågar, hade släckt ner och lite extra volym. Man kan säga att min kära son var helt lyrisk.

Och igår klädde vi granen och en lika lyrisk son satte alla julkulor på samma plats men flyttade dom efter att dom tog slut. Han hade kunnat klä om granen hela kvällen om han fått. Och i kväll, förhoppningsvis, ska vi dekorera pepparkakshus för att i morgon göra vårt tomte land.

Jag måste säga att jag älskar att pyssla med min stora. och jag längtar till dagen då den lilla kan göra os sällskap så vi kan pyssla hela familjen. Jag gillar nog pysslet mer än vad han gör. Tycker det är så roligt att ta den tiden att sitta ner pyssla och prata med min älskade unge. Värmer i hjärtat och jag hoppas min julkänsla kommer ur allt vi skapar fog den stämmning jag försöker skapa här hemma lagom till jul. Om inte annat så skapar vi jul i vårt hus oavsett..

Så från oss God Jul!!!

-----------------------------------------------------------------------------

I love this time of the year. However, I miss the snow and have a little less christmas feelings than I normally have. It has happened a some stuff the last few months that made me loose the christmas spirit a little. But I try not to let it take to much of me, and find strength in my husband and my children.

So we enjoyed our annual 1st of december crafts, we have baked gingerbread with my sister and her little girl, had Lucia celebration in kindergarten. We had home theater on saturday and almost like the movie theater with tickets and popcorns, yes, I fixed tickets för my son and husband that they later on had to give back to be let through gate (that we usually have infront of our fireplace) to 've let in to the livingrom. There were a buffet of popcorn (which we popped in the popcorn machine) chips and cheese doodles, turned of the lights and had a little extra volume. You could say that my dear son was quite lyrical.

And yesterday we dressed christmas tree and an equally lyrical son put all the christmas decorations in the same place but moved them after they ran out. He would have dressed the tree all night if I would have let him. And tonight, hopefully, we'll decorate gingerbread houses for tomorrow we are  doing our santa claus town.

I must say that I love to craft with my older son and I long for the day when the small one can join us so we can craft the whole family together. I think I like the crafting more than he does. Think it's so fun to take the time to sit down crafting and talk to my beloved kid. Warms my heart and I hope my christmas spirit comes just in time for christmas . Unless we create christmas in our house regardless ..

So from us Merry Christmas !!!

måndag 17 november 2014

Oj oj oj, nu var det länge sedan... / Oh my, it has been too long...

Hej på er alla kära läsare. Nu var det bra länge sedan jag skrev något. Alldeles för längesedan.
Tror vi kör en kort up date.

Ja, vi börjar med huset. Garaget är klart så när som till elen. Det ska kopplas el i taklamporna sen är det mer eller mindre färdigt. Min kära älskade make byggde ordentligt med förvaring i klädkammaren åt mig för att få plats med alla våra saker och det blev helt fantastiskt. Jag har längtat efter att få ordning på alla våra saker, kläder, skor. Det svalde hur mycket som helst så nu är det inte längre massa skit i alla garderober överallt. Allt inne på kontoret har kommit till sin rätt. Hallen behöver ordnas till. I och med att garaget blev klart åkte alla krukor ut ur mitt pyssel skåp så småningom ska det rensas ut och bli ordning i alla skåp även där men det kräver barnvakt.

A växer och har blivit en stor kille både till sinne och utseende. Det sista av små barns utseendet är helt borta. Och han är lika vacker och fin som sin far, är sin far upp i dagen! Tankar blir allt större, viljan blir allt större och även det trotsiga når hela tiden nya höjder. Men även förmågan att kommunicera på högre nivåer med honom blir bara bättre och bättre. Han förstår allt mer om saker runt omkring. Jätte roligt att se honom växa även i sinnet. Han är så förståndig och har ett sådant sätt att uttrycka sig på så att man skulle kunna tro han är äldre än var han är. En stor kille på hela 4 år.

S växer också som en tok. Och efter att ha sett ett foto min man tog tidigare insåg jag snabbt att även han har förändrats drastiskt. Han har smalnat av och tappat mycket av sitt baby hull, börjar också sin förvandling nu mot att bli mer och mer lik en stor pojke. Tur nog är det ett tag kvar innan han är som bror sin som tappar allt vid 4 år. Men tanken slog mig att nu var det ingen bebis längre som satt i soffan med sin flaska. Helt plötsligt satt där en 1 årig liten pojke med bus skrivet i pannan. Men även där börjar nu sinnet och viljan växa allt mer. Han börjar mer och mer visa intresse för saker som är storebrors, vill vara med mer och gärna helst ta över det brorsan håller på med. Det blir bråk kan jag ju meddela. Kan se hur detta kommer fortgå med två starka viljor och en som redan börjat puttas, försöker bitas och skallas.

Jag har börjat så gott jag kan att ta tag i mig själv. Jag måste röra på mig och ta tag i min vikt och hälsa för att må bra och kunna vara en aktiv mamma för mina pojkar. Vi äter fortfarande mycket hemlagat. Vi har nästan helt slutat med godis och annat onyttigt. Jag har med hjälp av Fit Club fått reda på att jag inte ska banta genom att äta lite ofta. Jag har tydligen så hög viloförbränning så jag bör äta nyttiga ordentliga mål 6 ggr /per dag och INTE hoppa över måltider som jag ofta gör. Jag rör mer på mig. Jag och en hemma mamma, I, har hållt på med träning ett tag så jag har tappat 3 kilon. Inte så mycket kanske men en start mot ett mål som jag gett mig sjutton på att jag ska nå. 3 kilon är bättre än inga!! Visst syndar vi nån gång ibland men inte på långa vägar som förr. Känner mig piggare och har liiite mer energi än vanligt.

Mitt liv ihop med min make ser ut som det har gjort i snart 12 år. Älskar honom innerligt och får fortfarande pirr i magen. Kan titta på honom och bara tänka, MIN snygga, sexiga, älskade man!! Känna hur hjärtat tar ett skutt och jag får kippa efter andan. Han får mig fortfarande på fall med en blick, han gör mig fortfarande knä svag. Utan honom är jag inte hel...

Så så ser livet ut för tillfället. Tiden räcker inte alltid till men jag ska försöka skriva lite oftare....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello all dear readers. Now it was a realy long time since I wrote anything. Far too long.
I´ll do a brief up date.

Yes, we start with the house. The garage is finished except for the electricity. It is suppose to be electricity connected in the lights in the sealing then it's more or less finished. My dear beloved husband built a proper storage unit in the closet for me to make room for all our stuff and it was absolutely amazing. 
I have longed to bring order to all of our things, clothes, shoes. It swallowed a big amount of stuff so now it's no longer garbage in all closets everywhere. Everything inside the office is where it should. The hall will need to be arranged och sorted. Now that the garage was finished all the pots out of my craft cupboard whent out there and eventually it should be cleaned out and be order in all the cupboards even there but it does require a babysitter.

A is growing and has become a great guy both mind and appearance. The last of the little baby appearance is completely gone. And he is just as beautiful and delicate as his father, he is just like his father! Thoughts become increasingly large, his will has become increasingly big as well and also the defiant reaches new heights in between. But even the ability to communicate at higher levels with him just gets better and better. He understands more and more about things around him. Really fun to watch him grow even in mind. He is so smart and has such a way to express himself so that one might think he is older than he is. 
A big guy, whole four years old.

S is also growing like crazy. And after seeing a photo my husband took before I quickly realized that he too has changed drastically. He has been narrowing, and lost much of his baby appearance, also beginning his transformation now towards becoming more and more like a big boy. Luckily it's a while to go before he is as his brother and drops everything at 4 years. But the thought occurred to me that now it was not a baby anymore who was sitting on the couch with his bottle. Suddenly there was a 1 year old little boy with mischief written on his forehead. But even there, the mind begins to grow and his will as well starts to grow more and more. He begins to show more and more interest in the things that his big brother has, wants to be more with him and gladly takes the thing his big brother is playing with. There are fights at times, I can announce. Lets see how this will continue with two strong wills and one that has already begun to push and try to bite and scalded.

I have started as best I can to grab a hold of myself. I must take more care of myself and loose weight and take care of my health in order to feel good and be able to be an active mom for my boys. We still eat almost only homemade food. We have almost completely stopped with candy and other unhealthy stuff. 
I have joined the Fit Club and founded out that I should not lose weight by eating a less more often. 
I apparently have a calorie combustion so high that I should eat healthy proper food 6 times/per day and not skip meals as I often do. I'm moving more. Me and a stay at home mom, (I) we've been doing workouts for a while so I've lost 3 pounds. Not so much maybe but a start towards a goal that I am going to reach. 
3 pounds is better than none!! Sure we sin sometimes but not nearly as much as before. I feel more alert and have liiittle more energy than usual.

My life with my husband looks like it has done for nearly 12 years. Love him dearly and still get butterflies in my stomach. Just to look at him makes me just think, MY handsome, sexy, lover!! And feels how the heart takes a leap and I have to gasp for breath. He makes me fall deeply in his eyes, he still makes my knees weak. Without him, I'm not hole...

So thats my life at the moment. The time is not always sufficient but I'll try to write a little more often ....
Hugs and kisses!!

söndag 31 augusti 2014

Ännu en beställning färdig.. / Another order finished..

En mamma från en mamma grupp på Facebook fick tips av min kära syster att jag virkade fikabröd och mat. Så jag fick ännu en beställning på ett set med virkade saker. Jätte roligt att virka och sälja. Denna mamman köpte ett set som hon skulle ge sin tös i födelsedagspresent. Detta köpte hon...1 princessbakelse
2 cupcakes
dammsugare
marränger
chokladbollar
4 oreos kakor 
4 köttbullar
10 pasta skruvar/makaroner

Ja, jag hoppas tjejen gillar det.. 

------------------------------------------------
A mother from a mother group on Facebook got a tip from my dear sister that I crocheted cakes and food. So I got another order on a set of crocheted things. Really fun to crochet and sell. This mother bought a set that she would give her girl as a birthday present. This she bought her...

1 princess cake
2 cupcakes
2 punsch-roll
2 merengues
2 chocolate balls (literally meaning)
4 oreo cookies
4 meatballs
10 screws pasta / macaroni

I hope the girl likes it ..

lördag 23 augusti 2014

Liten blir stor och stor blir större... ❤️/ Little gets bigger, and big gets bigger...❤️

Som rubriken lyder. S kryper vilken dag som helst, leker "titt ut", busar, trotsar och testar gränserna redan. Han är 9 månader. 
Min älskade A, snart 4 år. Blir större i sinne, tankar och tal för var dag som går. Växer så det knakar och förvandlas allt mer från liten pojke till stor kille. A ska snart få ha sitt första kalas med sina vänner. 

Mammas älskade hjärtan!! Även om vi tillsammans har våra utmaningar och tuffa dagar. Det är dom tillfällena när min lille trycker sin panna mot min och försöker gosa eller när min stora kryper upp i famnen, vill gosa o pussas och sedan säger "-Ååå, mamma vad jag tycker om dig!! Älskar dig faktiskt!!" som gör att jag orkar. Älskar mina barn även om det kan vara tufft. Och dessa dagar ger mig styrka!! Idag var en sådan dag!! ❤️❤️❤️❤️❤️
---------------------------------------------—-------- 
As the title reads. S is crawling any day now, playing "peek a boo", sefirs and tests the limits already. He is 9 months.
My beloved A, soon 4 years old.  Becomes larger in the mind, thoughts and speech of each passing day. Growing fast and turned increasingly from little boy to big boy. He will soon get to have his first birthday party with his kindergarden friends.

Mother's loved hearts!! Though together we have our challenges and tough days. There are those occasions when my little pressed his forehead against mine and try to cuddle or when my big crawls up in his arms and whants to cuddle and kiss and then say "-aaa Mom, what I realy like you!! Love you actually!!" gets me trough. Love my children even though it can be tough. And these days gives me strength!! 

lördag 26 juli 2014

Här kommer bilden på mammas bröllopstårta.. / Picture of mothers wedding cake...

Här kommer en bild och så fort jag fått fler så kommer dom upp i samma inlägg...
Blomsterarrangemanget är helt i flowerpaste/gumpaste bundna med floristtråd och floristtejp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Here the picture and as soon as I get more they will come up in the same post...
The flower arrangement i all in flowerpaste/gumpaste and bound with strings and floral tape.


fredag 25 juli 2014

Hälsning från den varma, klibbiga semester firaren... :P / Greetings from the hot and sticky celebrating the holiday...

Hej alla glada varma människor här kommer en liten lista med allt som rör mig i nuläget:

1- Japp, det är 31 grader i skuggan och jag håller på att svettas bort mina gravid kilon...
2- Sexliv? Öhm, avslag! Vi skulle typ fastna i varann och inte komma loss pga värmen...
3- SMÖRJ ER!! Har bränt ryggen som man sällan kommer åt själv att smörja, men heller inte ber nån annan om hjälp med fören det är för sent... SVEDA? JAJJEMEN!!
4- Vätska?! Va? Ska man dricka när det är varmt?! Jaaa, dricka mera så man inte börjar känna marken försvinna under ens fötter på väg hem från badplatsen... NOT GOOD!!
5- DRA INTE upp eller vrid persiennerna så solen kommer in i sovrummet när det redan är 30 grader ute kl.8 på morgonen. Lär ju vara kosigt och hett när vi ska sova sen. SMART GJORT!!
6- Jag MÅSTE ta tag i mina gravid kilon inför Beach 2015!! För usch!! Jag ser ut som en strandad val... Not a pretty sight!!

Kan tillägga att bröllopet var jätte fint!! Bröllopet ägde rum i mina trakter den 19 juli.
Allt flöt perfekt! Mamma var jätte vacker och det var härligt och se hur lyckliga dom var.
Tårtan blev bra, dekorationen med men fyllningen en besvikelse!! Fick inte den konsistensen jag hade väntat mig. Men den blev fin och titta på i alla fall... Det kommer och komma en bild på den senare.
Nu är det bara Happily Ever After som gäller brudparet som önskas all glädje och lycka.

Nu ska jag ta mig ett glas vitt ihop med lite fredagsmys och kolla på film med min älskade make!!
Som jag kan tillägga fortfarande får mig att tappa andan, mitt hjärta att göra en loop och min värld att gunga!!
ÄLSKAR DIG!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello you happy and warm people here's a small list of everything that concerns me at the moment:

1 - Yep, it's 31 degrees in the shade and I'm about to sweat off my pregnant pounds ...
2 - Sex Life? Erm, NOT! We would get stuck on each other and stay there because of the heat ...
3 - GREASE WITH SUNLOTION! Have burned the back. It is accessed rarely by self-lubricating, and you do not ask someone else for help, until it's too late ... HURTS? OOO, YES!!!
4 - Liquid?! WATER?! Huh? Should you drink when it's hot?! YEEES, drink more so that the ground below you don't disappear on you on the way home from the beach... NOT GOOD!
5 - DO NOT pull up or turn the blinds so the sun comes into the bedroom when it's already 30 degrees outside at 8 am in the morning. It will surely be hot and cozy when we go to sleep later. WELL DONE!
6 - I MUST loose my pregnancy pounds before Beach 2015! For yikes! I look like a beached whale...
Not a pretty sight!

Must add that the wedding was really beautiful! The wedding took place in my neighborhood on July 19.
Everything went perfect! Mom was really beautiful and it was lovely to see how happy they were.
The cake was good, so was the decoration but the filling was a disappointment! Did not get the consistency I expected. But it was nice and still looked nice... It will come pictures later.
Now its just Happily Ever After left for bride and groom so all joy and happiness to the happy couple.

Now I'll get me a glass of whine together with some Friday snacks and watch a movie with my beloved husband!
Which I might add still makes me lose my breath, my heart to dance and my world to rock!
LOVE YOU!!


söndag 13 juli 2014

Ojoj, hej på er!! / Oh, my hello to you sorry for keeping you waiting!!

Ni får ursäkta att jag inte skrivit inlägg på bra länge. Har smått börjar jobba varannan helg, har haft fullt upp med barnen och nu har hela familjen semester. Så man kan väl säga att jag tar lite semester från bloggen ett litet tag och hoppas ni håller ut. Jag kommer garanterat skriva ett eller annat inlägg under semestern ändå men dom blir nog inte så många.
Så ni får hålla till godo det kommer lite uppdatering om ett par dagar iom min mors bröllop på lördag 19/7.

Ha det gott så länge!! Puss och kram!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please excuse that I haven't posted in a long time. I have gradually began to work every other weekend, has been busy with the kids and now the whole family is on holiday. So one could say that I'm taking a little vacation from the blog for a little while and hope you persevere. I will surely write one or another post during the holidays anyway, but probably not that many.
So you have to make do for a little while I will probably update in a few days cause of my mother's wedding on Saturday 19/7.

Have a great day so far! Hugs and kisses!

onsdag 28 maj 2014

Ingen mer vecko meny över sommaren..

Nu när grillsäsongen börjat och sommarvärmen är på väg så är menyn svår att hålla. Det är lite lättare menyer med mycket grillat, sallader. Så jag lägger ner Veckans middag över sommaren för jag tror helt enkelt menyn blir för tam och tråkig. Men vill ni ha nått recept eller middags tips hör av er. Ha det gott så länge!!

söndag 25 maj 2014

Bara tårar just nu... / Just tears right now...

Efter veckans kvartssamtal föll jag i tårar när jag kom hem.
A har fantastiska språk egenskaper, deltar och är jätte duktig i olika aktiviteter på dagis. 
Men hans humör, frustration och trots går dom inte obemärkt förbi. Det var tom så att fröken frågade om jag ev ville ha info om kurser/föredrag som kan hjälpa en att få verktyg för att kunna ta sitt barns trots och frustration på ett lite lättare och mer effektivt sätt. 
Då brast det i hjärtat på mig. 
"Herregud är jag en så dålig mamma att dom tom erbjuder mig hjälp. Det är ju inte sant! Mitt barn har dessutom blivit dagis hulliganen. Gud! Hur mår han igentligen om det genomsyrar dagis tiden med?" 
Det bara snurrade i huvudet på vägen hem. Den ena efter den andra och ångesten blev tillslut oumbärlig och jag kände mig väderlös som mamma. Jag vet att jag inte är sämre än nån annan att det bara är en jobbig fas i livet som alla föräldrar nån gång går igenom. Jag vet också att det inte var vad fröken ville få mig att känna. Hon ville bara sträcka ut en hjälpande hand som jag faktiskt tog. 
Men det hjälpte inte ångesten och alla känslor och tankar fick mig att brista totalt. A lekte glatt på sitt rum och slummrade till en stund. Då kom tårarna och jag kunde inte längre behärska mig. 
Jag brast återigen! 

Jag är en fruktansvärd människa dom stunder jag inte längre mäktar med och humöret tryter och orken tar slut. Har sagt det förut jag tycker inte om den människan jag då ser i spegeln. Jag tar emot denna hjälpen med öppna armar för såpass insikt har jag ändå att jag vet att mina/våra metoder inte fungerar. Och jag/vi vet inte längre vad vi ska ta oss till och ingen inkl A mår bra av detta. Hemmet orkas inte med längre känns som om jag gått in i väggen. 

Ni har hört allt förut så jag ska inte älta mer. Men om hon nu hittar en kurs så kanske det kan hjälpa både mig och A för det ska man inte heller glömma. Han mår nog inte heller så bra i alla bråk vi ständigt har. Kanske kan en sådan föreläsning vara räddningen?
Det hoppas jag i alla fall. Nu ska jag försöka dämpa min ångest och inte gråta mer och sova... 
Godnatt!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

After this week's meeting with A's kindergarten teacher I fell into tears when I got home.
A has amazing language skills, participate and is doing great in different activities in kindergarten.
But his temper, frustration and defiance is not unnoticed. The teacher even asked if I wanted any info about courses / lectures that can help one to get the tools to take our child's defiance and frustration on a little bit easier and more efficient way.
Then it burst in my heart.
"Oh my God, I'm such a bad mother that they even offer me help. It cant be true, my child have become the kindergarten hulliganen. God, How is he feeling? What am I going to do?"
It just spun in the head on the way home. One after the other, and the anxiety eventually became indispensable and I felt worthless as a mother. I know I'm no worse than anyone else that it's just a tough phase in life that all parents go through eventually. I also know that it was not what the teacher wanted me to feel. She just wanted to extend a helping hand that I actually took.
But it did not help the anxiety, all the feelings and thoughts that made me burst totally. A was playing around in his room and slumbered for a while. Then the tears came and I could no longer control myself.
I just burst!

I am a terrible human with bad judgment and terrible temper when the strength runs out. Have said it before, I do not like the person I then se in the mirror. I receive this help with open arms and has the insight to know that our methods does not work and we need it. 
I/we no longer know what we are going to do. And we all feel bad. The cleaning of the home falls apart and I feel as if I have hit the wall.

You have heard it all before so I will not dwell more. But if she can find such a course, maybe it can help both me and A. Because he's probably not feeling so good either with all the fights we are having. Perhaps, such a lecture could be a savior?
I hope so anyway. Now I will try to quell my anxiety and not cry any more and sleep ...
Good night!

fredag 9 maj 2014

Tjäna några kronor på min hobby? / Earn a few bucks on my hobby? (now all post in English)

Mor och jag pratade tidigare i dag om huruvida jag skulle kunna dra in några extra slantar nu när man är mammaledig. Alla vet ju att man inte får några förmögenhet som mammaledig.

Jag virkar ju lite allt möjligt och tänkte att jag skulle kunna räkna ut vad det tar i tid att virka lite fikabröd, dockor, mat osv. Sätta mig om kvällarna och ta tid på sakerna jag gör och sedan sätta priser på och sälja lite granna. Jag gillar ju att virka och folk verkar gilla virkat. Vill dessutom ha nån att virka till.
A gillar det jag virkar men har så mycket så han behöver inte så mycket mer än det han redan har.

Tänkte jag skulle virkat lite baby leksaker men det finns inga bra mönster på det och då får jag hitta på själv.
Visst det går väl an men då måste jag skriva ner allt jag virkar och det orkar jag inte och minne har jag inte till att komma ihåg det i huvudet heller. Virkade babyskor till A när han var liten med eget oskrivet mönster men minnet ville sig inte och det slutade med att jag virkade 6 olika par skor, ingen lik den andra. Så det gör vi inte om.

Vad tror ni kan det kanske vara nått? Skulle ni vara intresserade av virkade leksaker osv?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mother and I were talking earlier today about whether I would be able to pull in some extra pennies now when I'm on maternity leave. Everyone knows that you do not get any fortune on maternity leave.

I crochet a little bit of everything and thought I could figure out what it takes in time to crochet small cakes, dolls, food, etc. . Sit on the evenings and take time on the things I do and then set prices and sell a little. I do like to crochet and people seem to like crochet . Also want to have someone to crochet to.

A like the things I make him but has so many toys so he does not need much more than what he already has .

Just thought I would crochet small baby toys but there are no good patterns on it so then I have to find out myself.

Sure I could, but I have to write down everything I crochet and I dislike time consuming things, and my memory is not well either. So trying to remember it is a waste. Crocheted Baby Shoes for A when he was small with a unwritten pattern but my memory did not remember the pattern so it ended with me crocheted 6 different pairs of shoes, none like any other. So we do not do any of that.

What do you think? Would you be interested in crochet toys etc. ?


torsdag 8 maj 2014

Behold Bengt... / This post also in English!

Äntligen virkat en docka till A.
Naturligtvis i hans favoritfärger. Håret, nästan så att jag ville strypa mig själv när jag höll på med.
Jag virkade hår på den genom att några varv virka med en annan färg... BIG no, no!!
Han såg inte klok ut. Mamma bara skrattade när jag visade den. Hopp, bara att tänka om.
Så jag fick för mig att fuska dit lite hår. KLART!

Or NOT!
Insåg ju då ganska snabbt att jag inte kunde fuska genom att bara göra några strån här och där.
För då skulle han plötsligt se ut som en stackars cancer patient. Och det ville vi ju inte..
Så jag fick vackert sätta mig och klippa en MILJON 2 cm långa garn remsor som jag sedan fick dra igenom
VARJE maska på det mörkare partiet på huvudet. Tog 2 TIMMAR att göra det förbaskade håret.
Hade säkert gått fortare om jag inte hade virkat klart huvudet och stoppat det med en massa vadd som sedan virknålen kunde fastna i och dra med sig ut varje gång jag satte dit ett hårstrå.
AAAAAAAAAAAHHHH!! Jag som inte gillar små pill som tar tid. Dockan var ju dessutom klar och ihop monterad.

Men jag fick dit håret i alla fall och fick lärt mig en läxa.
Fuska går inte alltid, små pill still NOT my thing!

Här har ni resultatet som jag sedan döpte till Bengt (kan meddela att sonen ville han skulle heta Aquakajaj?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finally crochet a doll to A.
Of course in his favorite colors. His hair, I almost wanted to strangle myself when I was doing it.
I crocheted hair on it by a few turns crochet with a different color ... BIG no, no !
He looked ridiculous. Mom just laughed when I showed it. Okey, time to think over.
So I thought to my self why not cheat on some hair and DONE !

Or NOT !
Realizing fairly quickly that I could not cheat by just doing a few hairs here and there.
For then he would suddenly look like a poor cancer patient. And we couldn't have that...
So I sat down and cut one MILLION, 2 inches long, yarn strips which I then had to pull through
EVERY stitch on the darker portion of the head. Took 2 HOURS to do that damn hair.
Had certainly been faster if I had not finished it and stuffed it with a lot of padding cause then the hook got stuck in it and dragged it out every time.
AAAAAAAAAAAHHHH! I who do not like to fiddle with the small things that takes time almost had a nervous breakdown. The doll was additionally finished and assembled. THANK GOD!!

But I got there hair anyway and had learned a lesson doing it.
Cheating is not always possible, fiddling with small things NOT my thing !

Here you have the result, which I renamed to Bengt (can announce that my son wanted to call him Aquakajaj ? )

måndag 5 maj 2014

Blääää......Trööött!!

Trött som en jag vet inte vad...
Tanken är att just nu packa barnen och åka in till Coop och handla men orkar inte resa arslet ur stolen.
I några veckors tid nu har jag varit så trött att jag inte ens orkat städa eller ta tvätten, vilket har resulterat i mega stora dammråttor och ett enormt tvätt berg. Tur nog har mannen varit hemma iom påsk, valborg och första maj men nu är ledigheten slut och jag måste åter komma på fötter så inte hushållet går under.

GIVE ME STRENGTH!!! För gudarna ska veta att jag behöver en dos energi...

Nä, får nog släääääpa mig ur stolen och ta med mig ungarna till affären så vi har mat denna veckan.

Veckans meny!

Dags igen för veckans meny efter lite ledighet och mycket grillat dessa fina veckor.

Måndag: Grekiska biffar med tzatziki, klyftpotatis och kokt broccoli

Tisdag:    Hemlagade kyckling nuggets med currydipp och brytbönor (haricoverts)

Onsdag:  Korvgratäng med makaroner och grönsallad

Torsdag: Stekt torsk med gräslökssås, kokt potatis och ärtor

Fredag:   Strimlad biff med paprika, sockerärtor, crème fraiche och blandris

onsdag 16 april 2014

Påsk...

Ja, denna veckan blir det som ni märker ingen vecko meny i och med påsk. Det blir en dag för dag meny.

Pysslade igår med min underbara son. Älskar att sitta och pyssla ihop och prata. Hade turen att lilleman, som annars kan ställa till våra pyssel stunder, sov så vi kunde greja ifred. Så här fint blev det i fönstret.Idag ska vi sätta upp lite annat påskpynt och sätta fjädrar ute i buskarna.
Jag är ingen person som i vanliga fall påskpyntar. Men sedan A blev stor nog att förstå sig på stor helger mer så har jag fått skärpa mig. Vill att min son ska få uppleva det en annan fick som barn. För det försvinner med min och kommande generation föräldrar. Det pyntas inte som förr och det är väldigt synd för våra barn får inte uppleva det roliga med påsk pynt, julpynt och midsommar pynt på samma sätt idag.
Hemma var det väl inget direkt midsommar pynt så, men det var ändå färska blommor, helst egen plockade och nån midsommar stång på bordet och sommar gardinerna uppsatta. Påsk då var det kyckling gula gardiner och häxor i fönstret, ägg och kycklingar på bordet. Sen satt vi på påskafton och målade ägg och käka påskgodis. Detta vill jag att även min son ska få uppleva, hur tråkigt det än är att plocka bort och plocka fram för sån kort period, så gör jag det för hans skull.

Dags att ta den lille!

onsdag 9 april 2014

Veckans meny!!

Ny vecka, ny meny...

Måndag:  Hemmagjorda köttbullar, gräddsås, kokt potatis, lingon och inlagd gurka

Tisdag:     Korvgratäng med röd paprika, crème fraiche och rårivna morötter

Onsdag:   Strimlad biff med diverse grönsaker, ris och broccoli

Torsdag:  Pasta Carbonara med ärtor

Fredag:    Citron torsk med äggsås, kokt potatis grönsaks mix

måndag 7 april 2014

Virkat lite fikabröd till syster dottern..

Syrran ville komlettera det otroligt söta lilla kök som A fått med lite virkade cupcakes. 

                                         

Så bedårande så man smälter!!
Tycker det är jätte roligt att virka till nån annan så jag gjorde lite dammsugare också. Gör jag till mig själv kan det ta ett tag innan jag blir klar. Ibland blir det bara en gjord osv. Gjorde en korg med, såg sedan att jag gjort den lite stor så jag får göra lite fler mumsiga kakor, kanske donuts. Här får ni bilder på det jag virkade..

                                         

                                                            

Håller på att virka en docka till sonen. Kommer bild på den så fort den är klar. 


TROTS IGEN!! Trött mamma som känner för att ge upp!!

....................................................................................................................
Så här ser det ut i min hjärna efter ännu en hemsk trots morgon. Tomt!
Jag vet inte vad jag ska ta mig till med min sons trots. Den når åter nya höjder varje vecka och jag hinner inte bygga upp någon strategi för hur jag ska handskas med det. Det har blivit för övermäktigt ännu en gång!
Jag är åter på ett plan där jag skriker, gapar av frustration för jag vet inte hur jag ska nå fram.
Jag tycker vi ger vår son så mycket kärlek vi bara kan som 2 barns föräldrar. Jag har förstått att han vill ha all fokus på honom och det får han faktiskt allt som oftast. Vi kan inte ge mer än vad vi gör för då får vi lämna bort S och strunta i allt vad hushålls arbete heter. Det fungerar inte, jag har dagar i veckan då jag struntar helt i tvätt, städning, plock osv. För att han ska få så mycket av mig han bara kan. Min man gör detsamma med den lilla lediga tid han har. Men det räcker inte till och hjälper inte.
Jag vet inte vad vi/jag ska göra! Det är mig han trotsar mest och jag vet inte om jag orkar så mycket mer...

Fick tips första trots vändan om att handskas med honom på hans nivå, sitt på knä i hans höjd, se honom i ögonen, prata med lugn ton. Mmmm, jag har testat detta det fungerar inte!
Jag tror jag har testat alla metoder som finns! Och just nu är finns det inga kvar, jag är som ett tomt skal.
Jag har varken orken, tålamodet eller idéer kvar.
Jag har tittat på "Nanny Akuten", läst böcker, googlat för att hitta idéer och tips om hur jag ska handskas med honom. Men inget jag gör hjälper. Får han en bestraffning (avskyr detta ord) så hjälper det kanske en 30 minuter till 1 timma. Sen är uppstår det en ny situation och vi får börja om.

Det låter kanske som att min son är nått monster (eller som en helt vanlig 3 ½ åring?).
Ja, ibland så lyckas han bete sig som ett.
Tycker vi sätter gränser och bestraffar när han beter sig illa. Men det går liksom inte in.
Jag har suttit med honom i knät pratat igenom varför, vad känner du, varför blir du arg osv.
Men vi kommer ingen vart, för han tycker tex att vi ska leka när det är dags för mig att laga mat.
Då kan vi ha lekt i 2 timmar innan. Det spelar liksom ingen roll vad vi gör för att han vill hela tiden ha mer.
Och det fungerar inte. Jag kan inte ge honom ALL min tid. Men han kan liksom inte ta till sig det.
Vi har ständiga diskussioner om att jag tex inte kan leka hela tiden, förklarat varför osv.
Men dom saker kan jag enligt honom göra en annan dag. Han vill inte ge sig, heller inte förstå.
Vi kan ha lekt och busat ute en halv dag men när jag då måste mata S (vår kille på 5 mån) eller laga mat eller faktiskt ta tvätten så brakar helvetet lös. Det gäller inte bara vid lek, vad vi än ska göra så trotsar han och gapar, skriker, kastar saker, struntar i mig och vad jag säger osv. Han trotsar ju tom med toa besöken.
Han kissar hellre på sig än att gå på pottan bara för att JAG ber honom. Det är ofta han står och kniper för kung o fosterland. Då brukar jag /mannen oftast få tvinga honom att gå för att undvika en olycka annars står han och kniper tills olyckan är framme. Men det är ett helt annat kapitel.

-"Jag ska bara..." får jag så fort jag ber honom göra nått. -"Jag ska bara parkera min leksaks bil!".
Ja, sisådär 1 min innan vi ska ut igenom dörren kan han få för sig att han ska bara.
Ni ska inte tro att han lyssnar när man ber honom att låta bli att parkera bilen just nu eller när man ber honom att skynda sig parkera bilen. Detta kan göra att det kan ta en timma och komma ut.
Hot gör honom bara arg och har du otur så gör han inget du ber honom utan står bara och tjurar.
Vill det sig illa så kan han ta av sig allt du lyckats få på honom och går upp på sitt rum.
Då är det bara att börja om från början med att få ner honom och åter få på honom ytterkläderna.
Och i allt detta brukar S tappat tålamodet vilket gör mamma stressad till 1000!!

Jag har skrivet om hans trots många gånger förut. Just för att den når nya nivåer rätt var det är
och ibland så hittar jag inte ut och behöver få ur mig en del. Nu är en sådan tid.
Jag avskyr att tappa fattningen så här. Jag känner riktigt hur jag förlorar mig själv i min frustration som blir till ren ilska. Sen får jag extremt dåligt samvete och ångest över att jag gapat på honom för jag vet innerst inne att det inte hjälper att gapa tillbaka. Och jag vet ju att jag har en underbar liten pojke nånstans där inne.
Det gäller bara att få ut honom...
Men vet inte längre vad jag ska ta mig till, jag kan inte behärska mig och det får mig att må fruktansvärt dåligt. Samtidigt så måste jag få bukt på min son, för han löper amok ständigt. Det är en tröttsam kamp. Även de enkla sakerna. Och i allt detta har jag vår lilla son på 5 månader som förtjänar en pigg lekfull mamma. I stället får han en lättirriterad, trött mamma som bara bråkar brorsan.

ÅÅÅÅÅÅ!!!!! Känner mig så förbannat trött, vilsen och otillräcklig!! Vet inte hur mycket mer jag orkar!
Vill inte ha barnvakt, avlastning eller att mannen åker iväg med en av grabbarna så jag får lite lugn och ro. Det är inte vad jag behöver!!!
Vad jag behöver är att få kontroll över hans trots och beteende och få en bättre vardag!!
Den vi har suger musten ut mig! Och jag vet inte hur mycket ork jag har kvar...

torsdag 3 april 2014

Förtvivlad, trött och vilsen...

Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till...
Min stora är snart 3 ½  och han har varit blöjfri sedan augusti 2013.
Han har haft många olyckor (sällan nattetid) och det har gått åt mycket kläder. Han fick en lillebror i november -13 och han hade då en tid där han levde jävel med att strunta i pottan och gjorde både nr 1 och 2 i byxorna. Men så blev det avsevärt mycket bättre i slutet av december.
Januari var olyckorna kanske 1 ggr på en hel vecka och vi kände både jag och mannen att äntligen har det lossnat med att springa själv när han behöver osv. Slippa tjata på honom och nästan behöva tvinga honom att prova pottan. Sen har det varit från vecka till vecka men ändå bättre än tidigare.

Men nu i mars var vi där igen. Vi tycker vi har försökt med alla medel men läget är just nu katastrof.
Hemma hos farmor och farfar (övernattning) gick han igenom byxa för byxa, kalsong för kalsong tills hon blev tvungen att börja tvätta upp och torka i torkskåpet för att ombytena tog slut.
Då snackar vi 6 par kalsonger och 5 par byxor.
Det värsta är att det händer numera hos andra än bara familjen. Sällan ute på shopping turer eller i affärer då sjutton sköter han sig galant och det kommer max en femkrona. Häromdagen satt han och kissade ner sig hos grannen när han var där och lekte 2 gånger så tillslut fick han stanna hemma. Han blir skit förbannad när man ber honom att prova och struntar 8/10 gånger i det tills olyckan redan är framme.
Förra veckan var katastrof!
Han kissade på sig så många gånger så kläderna hann inte torka, jag tvättade så jag hade inte plats kvar att hänga på. Han fick gå utan byxor en hel dag hemma för att han lyckades gå igenom varenda par han hade och inget hann torka däremellan. Jag/vi vet inte vad vi ska ta oss till..

Nån med liknande situation som har några råd?

måndag 31 mars 2014

Veckans meny!!

Dags igen så här ser det ut för denna veckan..

Måndag:   Biffstroganoff med ris och kokt broccoli

Tisdag:      Korvgryta med curry, äpple med bulgur och kokt majs

Onsdag:    Panerad fiskfilé med kokt potatis, ärtor och remouladsås

Torsdag:   Kycklingwok med diversegrönsaker och rismix

Fredag:     Älgfärsbiff med potatismos, gräddsås, lingon, kokta morötter och inlagd gurka

tisdag 25 mars 2014

Veckans meny...

En dag sen men här kommer den...

Måndag:  Kyckling nuggets (med panko ströbröd) kall mango chutney sås, ris och cocktailtomater

Tisdag:    Korvgryta med paprika, creme fraiche med pasta och kokt broccoli

Onsdag:  Varma mackor med sallad

Torsdag:  Köttfärsröra med majs, ärtor och pasta

Fredag:    Kasslergratäng med grönsallad

Insåg precis i skrivande stund att jag gjort en matsedel med K som första bokstaven.... ;-)
Ja, ja, dags att starta maten..

måndag 17 mars 2014

Veckans middag!

Dags igen! Jag missade att skriva in förra veckans meny men här kommer denna veckans.

Måndag:  Ugnsgratinerad kassler med ananas, ris, bearnaisesås och sockerärtor

Tisdag:     Köttfärslimpa med kokt potatis, lingon och inlagd gurka

Onsdag:   Korvstroganoff med makaroner och majs

Torsdag:  Lax i ugn med färskost, kokt potatis och ärtor

Fredag:    Paella med chorizo och kyckling och diverse grönsaker

måndag 10 mars 2014

Dop för S..

Dopet blev som jag hade hoppats på. S skötte sig och sov under halva cermonin och var sov som en stock med tutten i mun när han fick vatten på huvudet. A skötte sig också fantastiskt och fick hjälpa prästen att hälla upp vattnet i dopskålen. Som jag kan tillägga att jag så rart fick av svärmor, en fin silverskål som hon själv är döpt i. Dopklänningen var densamma som A hade, som är virkad utav min fantastiska svärmor.


Doptårtorna tog sin lilla tid, men mindre än vad jag räknat med... Men min allra första 2 våningstårta.
Så här blev den!

Ganska nöjd med dukningen med fast tyvärr väldigt suddig bild. Hade gjort små blå skjortor och näckrosor som dekoration i servetter.. 

fredag 7 mars 2014

Ännu ett rum klart i huset!! Yeeey!!

Lycklig!!
Blir så glad när vi får mer och mer klart inne i huset. Hittade tapeter på rusta för 49:-/rullen och tänkte att till sommaren då ska jag ta och fixa iordning kontoret. Men när min man frågade vår kära vän A om mitt val av tapeter så sa han att han kunde fixa rummet. Min man blev jätte glad för han gillar inte att tapetsera och måla. Men jag tyckte det var lite tråkigt att han skulle göra det för jag såg fram emot att fixa själv. Men så här i efterhand är jag väldigt glad över att han gjorde det. 

Man va ju nämligen tvungen att bredspackla ena väggen. Inget jag hade klarat av första gången man spacklar. Och sen var tapeterna lite krångliga, jag  känner mig själv jag hade inte fått väggen bra, förmodligen sabbat 1 tapetrulle och blivit tvungen att bara måla om. Nu fick jag prioffs hjälp i stället. Resultatet=Perfekt!! Tack ännu en gång snälla rara A!! 
Måste tillägga att det kommer bli en annan större, högre ek byrå än den på bilden och över den ska 3 foton upp.  


Vet inte om bilderna är så bra.. Men så här blev det!! I samma sekund som jag skriver kommer jag på att jag missat veckans meny... 
tisdag 25 februari 2014

Veckans meny!

Ny vecka, ny meny.. Blir kort skrivet idag, dagis strax och 1000 måsten.

Måndag:   Lövbiffsgryta med paprika, champinjoner, creme fraiche med ris och grillad broccoli

Tisdag:     Pannbiff med kokt potatis, brunsås, lingon och kokta morötter

Onsdag:   Fiskgratäng och kokta ärtor

Torsdag:  Kycklingburgare med tzatziki och tillbehör

Fredag:    Falukorv i tomatsås med mos och kokt majs

tisdag 18 februari 2014

För mycket tid att slå ihjäl...

Veckan som var efter g.operationen hade min kära svärmor vår yngsta, S, iom att jag inte fick bära och lyfta.
Vilket resulterade i att jag hade flera timmar att slå ihjäl då stora, A, var på dagis. 
Städning som i vanliga fall tar mig ca 1½-2 dagar att genom föra med lilla S tog mig en halv dag. Tvätten like så. Tvättade som en iller och på 2 dagar var tvätt korgarna helt tomma. Men vad skulle jag göra med övriga tiden. Går ju inte titta på tv flera timmar så jag letade saker att virka och virkade denna söta docka. Tog mig dock bara 2 dagar att göra men då hade jag nått att pyssla med. 


Gjorde den naturligtvis i rosa, la till detaljer såsom rosetten och en liten "scarf". 
Sen återstod ju bara en sak... Vem skulle få dockan då? Det hade jag inte tänkt på.
Men så klart att mosters lilla fisa skulle få den rosa skapelse. Så, så fick det bli. Dock blev A lite sotis så jag har precis börjar med en till honom med. Fast han skulle ha en kille eller närmare bestämt en racer förare som är röd, vit och grå. -"Men mest röd, mycket rött!" säger då min underbara 3-åring nickandes förståndigt.free smileys Nej, nej min son gillar inte alls rött.... indifferent smileys

Men jag vet inte om jag läste fel eller räknade fel nånstans för när jag skulle montera var kroppen så mycket mindre än huvudet (syns bara från sidan, har ingen sån bild) så huvudet dippade ner. Funderade på att göra om men satte mig faktiskt och räknade maska för maska och insåg att det stämde med mönstret. Så på nästa jag gör nu så virkar jag öppningen på kroppen och öppningen på huvudet lite större för med stadga. Så får vi se om det blir bättre. Dags för tråkiga hus bestyrer medans den lille sover och den stora är på dagis.
måndag 17 februari 2014

Veckans meny är åter här för 211 gången...!

Känns som om det är något som hela tiden kommer i vägen för veckans meny. Förra och förr förra veckan blev det ingen veckomeny då jag (efter gallstensoperationen) fick ta dagarna som dom kom och lyssna på min mage. Man blir ju livrädd för att äta även efter för man vet inte hur magen ska reagera.
Men nu har 2 veckor passerat och jag tror mig känna signalerna magen sänder när jag ätit nått olämpligt.
Så nu vågar prova allt. Jag känner direkt obehag i magen om jag ätit nått magen inte gillar ännu vilket gör att jag snabbt kan avbryta och äta nått annat utan några direkta magsmärtor. UNDERBART!!
Saknar att kunna äta vissa saker men det hoppas vi går över med tiden. Här kommer menyn:

Måndag:  Makaronilåda med grönsallad

Tisdag:    Falukorvsgryta med bönor, bulgur och kokt majs

Onsdag:  Baconlindad kycklingfilé med ris, currysås och grillad broccoli

Torsdag:  Fiskgratäng med kokta ärtor

Fredag:   Helstekt karré med äpplemos, kokt potatis, gräddsås och kokta morötter

söndag 2 februari 2014

Opererad och hemma igen!

Kom hem igår. Blev opererad på fredags morgonen. Sååå skönt att vara hemma igen. Jag gillar inte att sova på sjukhus, not my thing! Hann sakna familjen som en tok även om jag bara va inlagd 3 dagar. Värmde in i själen när jag kom ut i entrén och A kom springande mot mig med världens leende och försiktigt kramade om mig och sa att han saknat mig. Underbara unge!!

Hur som helst så är jag hemma med mina grabbar. Något mörbultad men nu kan det bara bli bättre. Förhoppningsvis.. 
Allt gick bra och jag hoppas jag undviker inflammation och andra otrevligheter. 

Nu ska jag försiktigt mysa med min älskade man


torsdag 30 januari 2014

Inlagd efter ett mega gallstensanfall...

Halv ligger i en sjukhussäng med 2 andra brevid mig och längtar hem!! Damen brevid mig är HEMSK!! Hon snarkar som en tröska, smaskar som en gris pch släpper väder så jag snart kgäks. VILL ATT HON ÅKER HEM ELLER UT TILL ETT EGET RUM!! Usch vad jag vill hem!!

Jag hade vad dom igentligen redan visste hela gallblåsan full med stenar men en är på promenad i gångarna. Förmodligen den som ger mig de hemska anfallen. Så det blir operation borttagning av blåsa o stenen på vift. Antingen i dag eller imorgon. Men vi hoppas idag för jag längtar som en tok efter min familj. Avskyr att ligga inne.. Vill vara med min man och mina barn!! Men nu kan jag förhoppningsvis bara bli bättre. Får se det från den ljusa sidan. No more pain!! Om allr går som det ska. 

Måste dock säga att jag är lite rädd för att bli sövd. Naturligtvis vill jag inte se vad dom gör. Men tänk om jag inte vaknar..usch!! Ger mig en klump i magen trots att det är en vanlig operation. Man vet ju aldrig, allt kan hända... 


måndag 27 januari 2014

Man tager vad man haver...

Det kommer lite inlägg så här i efterhand. Lite svårt att hinna skriva dom i tid.

Hur som helst så har mina galna ideer ännu en gång satts i verklighet.
Sonen ville ha som kompisen, en lekspis. Jag har letat men dom jag hittat har varit för stora, breda, höga för platsen jag tänkt ha den på, i änden av sängen för där står den minst i vägen för annan lek.
Men så städade jag och möblerade om på kontoret, då blev ett gammalt nattduksbord över. Då slog det mig "Fasen, om jag inte skulle måla om den till en spis som han kan ha så länge...?"
Pratade med mannen om det var nått han ville ha, spara, men icke. Fick göra vad jag ville med det. TOPPEN!! Jag fick lite överbliven vit färg av J, köpte en liten burk hobby färg och målade spisplattorm målade prickar på lådan som skulle föreställa knapparna (ingen bra idé, blev inte snyggt) Sen hade han stekpanna, kastrull, gryta, servis och lite virkad mat osv sen innan. Så jag köpte krokar att hänga upp stekspade osv på. Voila!! Detta blev resultatet. Finishen kunde varit bättre...


 Jag blev väldigt nöjd med själva iden, men inte med resultatet. Så jag ska i sommar ta det andra nattduksbordet och köpa bättre färg, sätta dit hjul som knappar som går att vrida på, göra om och snygga till och fixa bättre krokar. Oavsett så blev min son överlycklig över sin spis och lagade mat för hela slanten.
Veckans meny!

Nu vecka, nya möjligheter, ny meny!
Denna gången var mannen med på ett hörn och önskade korv med mos i bröd. Det fick han mer än gärna. En slit dag mindre i köket, jag säger inte nej... ;-)
Så här ser det ut denna veckan:

Måndag:  Kycklinglasagne med rårivna morötter

Tisdag:    Kålpudding med kokt potatis, lingon och inlagd gurka

Onsdag:   Pastagratäng med kokt majs

Torsdag:  Fisk- och skaldjursgryta med creme fraiche, ris och kokta ärtor

Fredag:    Korv med bröd, potatismos och gurkmajonäs (kanske lite rostad lök med...)


tisdag 21 januari 2014

Fått tillbaka lite virk sug..

Har köpt på mig lite olika garner och därmed fått tillbaka lusten att virka.
Tappade lusten ett tag, varför vet jag inte. Suget för stickning och virkning går i vågor.
Så jag började virka en liten korg till våra vitaminer, ville ha dom på bordet men tycker inte om att ha piller burkarna stå synliga. Tycker det ser illa ut. Googlade fram ett mönster och gjorde den lilla på en dag. Mamma tyckte om den så jag gjorde en större till henne och U. Så här blev dom...Så nu blev jag lite sugen på att göra fler. Frågan är bara vart jag ska ha dom i sånna fall
Får fundera, under tiden får jag göra lite mer virkad mat till A. Nu ska jag ta hand om minstingen.

måndag 20 januari 2014

Japp, juletider över så dags för vecko menyn igen!!

Nu är allt julstök och nyårsstök över. Och skönt är det faktiskt för hemmet återgår till det normala.
Det gör även menyn, så här kommer denna veckans meny.

Måndag:  Pasta penne och pastasås med kyckling, paprika, creme fraiche och kokt broccoli

Tisdag:    Falukorvsgryta med äpple, curry, råris och ärtor-majs-paprika mix

Onsdag:  Köttfärsröra med ris och haricot verts

Torsdag: Stekt kotlett med timjan, kokt potatis, brunsås och kokta morötter

Fredag:   Mandelfisk med remouladsås och potatismos och kokta ärtor