fredag 30 januari 2015

Tillbaka på jobbet... / Back to work....

Då var mammaledigheten officiellt slut!
Andra dagen tillbaka på jobbet. Jag har ju jobbat varannan helg ett tag så helt borta har jag väl inte varit. Men det känns bättre än jag trodde att komma tillbaka. Jag gick och in väggen strax innan min mammaledighet. Jag slutade fungera helt och är väl inte helt okej ännu. Så jag har våndats av blotta tanken att börja jobba igen och känt en enorm ångest. Men än så länge känns det som sagt bra och skönt att va tillbaka. Få lite struktur både i vardagen och ekonomin.

Att lämna barnen har gått rätt så bra. Det är ju väldigt tidiga mornar för dom men dessa 2 dagar har det i alla fall gått bra. Idag blev lilleman inte ens ledsen när mannen lämnade dom. Och dom var inte griniga när jag hämtade dom heller. Så det ska nog bli bra det här..

Sen är mannan och jag barnlediga i morgon. Helt underbart!! Händer inte ofta så då ska njutas till 1000!!

Men just i denna sekund ska jag virka klart mina grytlappar framför brasan så jag tinar upp. Trevlig kväll!!

-----------------------------------------------------------------------------

Now the maternity leave is officially over!
Second day back at work. I've been working every other weekend for a while so I have not been completely gone. But it feels better than I thought to be back. I got burnout just before my maternity leave. My mind stopped working completely and'm not okay yet. So I have agonized by the mere thought of going back to work and felt an enormous anxiety. But so far it feels fine and good to be back. Get some structure both in everyday life and the economy.

Leaving the kids have gone pretty well. It's very early mornings for them but these 2 days has been successful. Today, the little man was not even sad when my husband left them. And they were not grumpy when I brought them home either. So it'll probably be fine and work well.

Then the husband and I are free tomorrow, no kids. Absolutely wonderful!! Does not happen often so we will enjoy it as much as we can.

But right at this very second, I will finish crocheting my potholders infront of the fireplace so I thaws. Have a nice evening!!

lördag 24 januari 2015

Välkommen magsjuke Expressen... / Welcome stomach flu express...

Bläää!! Ja det bröt ut magsjuka på dagis i veckan så jag höll bägge barnen hemma och trodde vi klarat oss. Men icke då! I fredags får jag ett sms från mannen om att den store spytt ett par gånger. Som man alltid gör när nån säger magsjuka så börjar man direkt känna att det rör i magen. Denna gången var inget annorlunda fick ont i magen direkt. Men det var inte mer än så tills kvällen kom och mannen kom hem med köp mat. Då insåg jag att shit jag är nog inte bra trots allt. Sen braka fan lös.
Jag blev jätte dålig och sprang hela natten och i eftermiddags blev mannen dålig. Tur nog vaknade den store helt frisk. Och har inte mått nått dåligt och ätit utan att kräkas. Så han är friskförklarad. Snacka om 24 timmars virus. Än så länge har den minsta inte drabbats ännu vad vi tror. Han fick en vända diarré, sen har det kommit mest gaser. Så han har trots sina frånvarande föräldrar lekt och varit på prima humor. Så vi hoppas han slipper. Och om han nu inte gör det hoppas jag vi hinner friskna till innan. Men vilka fantastiska barn!! Dom har mer eller mindre undehållit sig själva pysslat o haft sig utan några problem. Vilket gett mig o mannen möjlighet att ligga utslagna i sofforna. Våra fina barn!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuck!!!! Yes the stomach flu broke out in kindergarten this week so I kept two kids at home and thought we hade made it. But no! Friday, I get a text message from my husband that the oldest vomited a couple of times. As you always do when somebody says a stomach flu, you start immediately to feel that it is something wrong with your stomach. This time was no different I felt stomach ache directly. But it was no more than that until evening came and my husband came home with McDonald's food. Then I realized that shit I'm probably not good after all. Then hell broke loose.
I was really bad and ran all night and this afternoon my husband also got sick. Luckily my oldest son woke up completely healthy. And has eaten without vomiting. So he is fully recovered. Talk about a 24 hour virus. So far, the smallest has not been hit yet what we believe. He got a turn diarrhea, since then there have been mostly gases. So he has, despite his absent parents played and been in a good mood. So we hope he will not get the bug. And if he does, I hope we have time to RECOVER before. But what amazing kids!! They have more or less kept to themselves've occupied and enjoyed themselves without any problems. Which gave me and my husband the opportunity to lie on the couches all day. Our beautiful kids!!

onsdag 7 januari 2015

Gott nytt åt och god fortsättning!!!! / Happy New year and may the year to come be the best!!

Då var det 2015, ett år som inleds av glädje men också av en gnutta sorg!
S börjar dagis ihop med storebror den 12/1 och därmed är min bebis ett gisbarn och ingen liten bebis. Jag vet ju att det här han inte varit på länge, men ni mammor och pappor förstår väl ändå de blandade känslorna som uppstår när man för första gången ser ett av sina barn gå iväg in på dagis. Dom blir liite större, lite självständigare och hjärtat kniper lite.

Jag är glad över att börja jobba just pga att man får tillbaka sig själv. Att få tillbaka ekonomin och inte behöva räkna varje krona. Man blir mer än bara mamma. Får sig själv tillbaka. Samtidigt insåg jag att detta är sista gången jag kommer kunna vara hemma så här med mina barn. Sen är det ju bara semestertider att vänta in. Den känns lite sorligt. Även om jag håller på att bli smått galen av att ha varit hemma så länge så kommer jag och barnen inte ha denna fritid ihop igen.

Så med blandade känslor omfamnar jag 2015 och släpper min sista lilla bebis in i verkligheten och in i livet som pojke och dagisbarn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Then its 2015, a year which begins with joy, but also a touch of sadness!
S starts kindergarten together with his big brother the 12/1 and therefore my smallest son is a big boy and nolonger a baby. I know that he has not been a baby in a long time, but you moms and dads understand surely the mixed feelings that arise when you see one of your children go off into kindergarten alone for the first time. They become a liitle bigger and a little more independent and your heart clench a little.

I am happy to start working because you get a bit of myself back. Getting back the economy and not have to count every penny. You become more than just a mother. Get your personal life back a little. At the same time, I realized that this is the last time I will be at home like this with my children. And then it's just vacation time to wait for. It feels a little sad. Although I am becoming somewhat crazy to have been home for so long, I and the children will not have this amount of free time together again.

So with mixed feelings I embrace 2015 and release my last baby into reality and into life as a boy and kindergarten child.