torsdag 8 maj 2014

Behold Bengt... / This post also in English!

Äntligen virkat en docka till A.
Naturligtvis i hans favoritfärger. Håret, nästan så att jag ville strypa mig själv när jag höll på med.
Jag virkade hår på den genom att några varv virka med en annan färg... BIG no, no!!
Han såg inte klok ut. Mamma bara skrattade när jag visade den. Hopp, bara att tänka om.
Så jag fick för mig att fuska dit lite hår. KLART!

Or NOT!
Insåg ju då ganska snabbt att jag inte kunde fuska genom att bara göra några strån här och där.
För då skulle han plötsligt se ut som en stackars cancer patient. Och det ville vi ju inte..
Så jag fick vackert sätta mig och klippa en MILJON 2 cm långa garn remsor som jag sedan fick dra igenom
VARJE maska på det mörkare partiet på huvudet. Tog 2 TIMMAR att göra det förbaskade håret.
Hade säkert gått fortare om jag inte hade virkat klart huvudet och stoppat det med en massa vadd som sedan virknålen kunde fastna i och dra med sig ut varje gång jag satte dit ett hårstrå.
AAAAAAAAAAAHHHH!! Jag som inte gillar små pill som tar tid. Dockan var ju dessutom klar och ihop monterad.

Men jag fick dit håret i alla fall och fick lärt mig en läxa.
Fuska går inte alltid, små pill still NOT my thing!

Här har ni resultatet som jag sedan döpte till Bengt (kan meddela att sonen ville han skulle heta Aquakajaj?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finally crochet a doll to A.
Of course in his favorite colors. His hair, I almost wanted to strangle myself when I was doing it.
I crocheted hair on it by a few turns crochet with a different color ... BIG no, no !
He looked ridiculous. Mom just laughed when I showed it. Okey, time to think over.
So I thought to my self why not cheat on some hair and DONE !

Or NOT !
Realizing fairly quickly that I could not cheat by just doing a few hairs here and there.
For then he would suddenly look like a poor cancer patient. And we couldn't have that...
So I sat down and cut one MILLION, 2 inches long, yarn strips which I then had to pull through
EVERY stitch on the darker portion of the head. Took 2 HOURS to do that damn hair.
Had certainly been faster if I had not finished it and stuffed it with a lot of padding cause then the hook got stuck in it and dragged it out every time.
AAAAAAAAAAAHHHH! I who do not like to fiddle with the small things that takes time almost had a nervous breakdown. The doll was additionally finished and assembled. THANK GOD!!

But I got there hair anyway and had learned a lesson doing it.
Cheating is not always possible, fiddling with small things NOT my thing !

Here you have the result, which I renamed to Bengt (can announce that my son wanted to call him Aquakajaj ? )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar ;o)